Rafineri ve Petrokimya Sanayi

Ülkenin, tarım ve endüstride gittikçe artan isteği, bu alanda büyük ve çeşitli kuruluşları gerekli kılmıştır.